Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XX.

In den liuiselijkeii kriii»-.

»Ts. grootpapa naar het huis van Jezus gegaan?"

»Ja."

»Waar Dwight en Irene ook zijn?"

»Ja."

»Welnu, dan wil ik ook erheen gaan, en ik zal groptpapa even omhelzen, als ik hem zie en dan zullen we samen spelen."

■ Deze vragen van een vierjarig meisje, toen men haar vertelde, dat zij haar grootvader nooit meer zien zou, openbaren een kant van Moody's aard, die aan het publiek weinig bekend was.

Een nieuw tijdperk begon in Moody's leven met het huwelijk van zijn eenige dochter en zijn oudsten zoon, beiden in 1894. Vreugde en smart, gezondheid en ziekte, kwamen hand in hand. In die laatste zes jaren waren er vier geboorten in zijn naaste familie — vier kleinkinderen; en vier sterfgevallen —zijn moeder, zijn vrouws moeder en twee van de kleinkinderen.

D. L. Moody was een liefhebbend, plicht betrach-

Sluiten