Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God, Dwight is veilig thuis en wij zullen hem allen spoedig zien. Uw liefhebbende vader,

D. L. Moody."

Even vóór het einde van Irene's lijkdienst stond Moody op en sprak:

»Ik zou gaarne een paar woorden zeggen, indien ik mijzelf meester kan blijven. Ik heb dezen morgen gedacht aan een ouden profeet, die, zoovele jaren geleden wachtte in de vlakte van den Jordaan op Gods zegekar, die hem naar huis zou brengen. De zegekar van God kwam naar beneden in de Connecticutvallei gisteren morgen omstreeks half zeven en bracht onze kleine Irene thuis. De profeet werd weggenomen na verscheidene jaren dienst, de andere in de prille jeugd. Maar de dienst van den eerste was niet vollediger dan die van het kleine dienaresje des Heeren, want God riep beiden en Hij onderbreekt nooit den arbeid van wie Hem toebehooren.

»Irene heeft haar loopbaan voleindigd. Haar taak op aarde was afgeloopen. Zij heeft meer volbracht dan menigeen in zeventig jaren doet. Wij zouden haar niet terug willen hebben, ofschoon haar stem de zoetste was, die ik ooit op aarde hoorde. Yan haar derde maand af zag ik haar nooit mij tegemoet komen zonder glimlach, behalve de laatste pijnlijke dagen. Maar Christus had iets voor haar te doen hier boven. Mijn leven is door wat zij verrichtte op

Sluiten