Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIII.

Lijkdiensten.

DWIGHT L. MOODY werd begraven, zooals nij stierf — als overwinnaar. Er was, weliswaar, geen krijgsmuziek of statige parade achter een van pluimen voorzienen lijkwagen. Feitelijk was er geen lijkwagen, geen treurmuziek, geen klokgelui, geen lloers, geen sluiers om in tranen badende gezichten te verbergen. Tranen waren in de oogen van ieder, die deel uitmaakte van de groote schare, die schatting kwam betalen aan den afgestorvene. Maar er was geen geween zonder hope. Alles werd gedaan zoo na mogelijk in overeenstemming met wat Moody zelf zou gewenscht hebben.

De 26ste December 1899, de dag der begrafenis, was een volmaakte dag — »een van des Heeren eigen dagen", zooals een bezoeker zei. De zon bescheen helder den berg aan welks voet Northfield zich verbergt. In de verte, op de eerste heuvels van de Groene

Sluiten