Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Het is mij altijd een genoegen te spreken over het onderwerp waar dit boek over handelt. Ik geloof, dat ik liever over Gods Woord preek dan over iets anders, behalve over Gods liefde; omdat ik meen. dat liet het allerbeste is wat wij hebben.

Wij kunnen de beteekenis van een volkomen vertrouwd zijn met den Bijbel niet te hoog schatten. Ik tracht geen gelegenheid voorbij te laten gaan, om met alle mij ten dienste staande middelen de menschen aan te sporen tot gezette studie van dit heerlijke Boek. Indien ik door de volgende bladzijden anderen kan bereiken en hen bewegen om hun Bijbels te lezen, niet machinaal maar met een doel voor oogen en volgens een vasten regel, zal ik waarlijk dankbaar zijn.

I). L. MOODY.

Sluiten