Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Hoofdstuk VI. Preeken naar een tekst en Bijbelverklaring 44

Petrus en Paulus te Jeruzalem. — Oratorische preeken.

^Ioofdstuk VIL Lezen en Bestudeeren .... 50

Huisgodsdienst. — Een woord van pas. — Nuttige vragen.

Hoofdstuk VIII. Hoe men den Bijbel bestudeeren moet 55

Zichzelf voeden. — I)e beste stelregel. — Drie boeken die elk Christen behoort te bozitten. — De Bijbel op de Zondagschool.

Hoofdstuk IX. Methoden van Bijbelstudie. . . 63

/ De telescopische en de mikroscopische methode. — Job. —

De vier Evangeliën. — De handelingen der Apostelen. —

Psalm 52.

Hoofdstuk X. Hoofdstukken-studie 87

Een boek tegelijk. — Hot Evangelie van Jnhannes.

Hoofdstuk XI. De studie van Typen 93

Typen van Christus. — Molaatschheid een type der zonde. — Bijbel-helden. — Beteekenis der namen.

Hoofdstuk XII. De Studie van Onderwerpen. . 97

Liefde. — Heiligmaking. — Geloof. — Rechtvaardigmaking. — Verzoening. — Bekeering. — Do hemel. — Opwekking. —1 Scheiding. — Genade. — Gebed. — Verzekerdheid. —

Gods beloften.

Hoofdstuk XIII. Woordenstudie 109

' Het „Zalig zijn" in do Openbaring. — Het „gelooven" in Johannes. — „De vreeze des Heeren" in de Spreuken. — Sleutelwoorden.

Sluiten