Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwer en beter licht hebben: gaslicht en electrisch licht. Dit zijn werkelijk nieuwe dingen, en al wie denkt dat de Bijbel versleten en verouderd is, raad ik aan, indien bij een huis bouwt, geen ruimten voor de vensters open te laten, maar het uitsluitend met electrisch licht te verlichten; dat is nieuw, en dat is immers wat ze verlangen!

Wees er van verzekerd, dat er geen omstandigheid in het leven is, waarvoor gij in de Schrift niet een woord van troost kunt vinden. Zijt gij bedroefd, ondervindt ge tegenspoed of rampen, er zijn toepasselijke beloften voor u. Blijdschap of smart, welstand of ziekte, armoede of rijkdom, wat ook in dit leven uw lot moge zijn, Grod heeft in Zijn Woord een belofte voor u neergelegd. Men verhaalt van Richard Baxter, den schrijver van „De eeuwige rust der Heiïigen", dat hij vooral in zijne jeugd onder den indruk van de wonderen was; op rijper leeftijd voelde hij meer de beteekenis van de vervulde profetie; en in den avond zijns levens smaakte hij groote voldoening van zijn eigen rijpe ervaring van de macht des Evangelies.

Zijt ge ongeduldig, ga rustig zitten en houd gemeenschap met Job.

Zijt ge sterk van wil, lees van Mozes en Petrus.

Zijt ge slap van knieën, zie op Eliza.

Is uw hart zonder lied, luister naar David.

Zijt ge een regeeringspersoon, lees Daniël.

Loopt ge gevaar wereldschgezind te worden, lee3 Jesaja.

Is uw hart koud, lees van den geliefden discipel.

Sluiten