Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Het Oude en het Nieuwe Testament.

Talrijke aanhalingen. — De verdediging der Schriften. De vervulling der Schriften.

Ik wensch aan te toonen hoe ongerijmd liet is te zeggen, dat men wel gelooft in het Nieuwe Testament^ maar niet in het Oude. Het Nieuwe Testament heeft zijne wortels in het Oude, en kan er niet uit weggescheurd worden. Het is een zeer opmerkelijk feit, dat van de negen en dertig boeken van het Oude Testament er een en twintig zijn, waaruit aanhalingen dooiden Heer vermeld worden. Hoogstwaarschijnlijk heeft Hij uit alle geciteerd, want slechts een gedeelte van Zijn woorden en daden is voor ons opgeteekend. Gij weet, dat de Apostel Johannes zegt, dat indien al de gesprekken en handelingen van onzen Heer te boek gesteld werden, een groot aantal geschriften gevuld zou worden. Omstreeks achthonderd vijftig plaatsen in het Oude Testament worden in het Nieuwe aangehaald

Sluiten