Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Hem overal volgde om Zijne woorden op te vangen en neer te schrijven; er waren geen tijdschriften om Zijne preeken in te drukken, en al waren ze er geweest, ze zouden Zijne preeken niet opgenomen hebben, want de geheele kerk en de godsdienstige wereld waren tegen Hem. Ik kan mij eenen modernen vrijdenker voorstellen, bij Hem staande en Hem hoorende zeggen: „Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal geenszins voorbijgaan." Ik kan mij de minachtende uitdrukking van zijn gezicht denken terwijl hij zegt: „Hoor dien Joodschen boerenzoon praten! Wie heeft ooit zulk een inbeelding, zulk een dwaasheid gezien! Hij zegt dat hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn woord niet! " Welnu mijn vriend, ik vraag u eenvoudig: is het voorbijgegaan? Weet ge wel dat de zon heden op meer Bijbels schijnt dan er ooit geweest zijn? Er zijn in de laatste tien jaar meer Bijbels gedrukt dan in de eerste achttien honderd. In de eeuwen van duisternis trachtte men hem aan het volk te onthouden en binnen nauwe grenzen te sluiten; maar Grod heeft hem voor ons bewaard, en de verschillende Bijbelgenootschappen drukken nu duizenden Bijbels per dag.

Indien iemand, toen de herziene vertaling van het Nieuwe Testament uitgegeven werd, voorspeld had, dat het zulk een grooten aftrek zou hebben, dat het over de geheele aardoppervlakte gelezen zou worden, zou men er geen geloof aan gehecht hebben. De herziene vertaling kwam te New-York uit op een Vrijdag, op denzelfden dag werd zij te Londen uitgegeven.

Sluiten