Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden waar mijns Meesters voeten het laatst deze zondige aarde aanraakten en Hij opgenomen werd, meent ge, dat ik hem niet verzocht zou hebben, mij den weg te wijzen?

Ik weet dat er menschen zijn die zeggen dat deze manier van preeken in ons land *) „niet op haar plaats zou zijn." De menschen verlangen een sierlijke, doorwrochte rede. Ja, er is geen twijfel aan of er zijn menschen die zulke preeken wenschen te hooren; maar binnen vier en twintig uur zijn ze ze vergeten.

Het is eene voortreffelijke zaak als een predikant den naam heeft van zijne hoorders voedzame kost te geven. Iemand maakte eens een kunstmatige bij, die zoo volkomen als een echte bij was, dat hij iemand anders tartte hem eenig onderscheid aan te wijzen. Zij gonsde precies en zag er nauwkeurig zoo uit, als een echte bij. De ander zeide: „Zet de nagemaakte bij en de echte bij daar neer, en ik zal u in een oogenblik zeggen welke de echte is". Hij liet een druppel honing vallen, en de levende bij ging er onmiddellijk op af. Zoo gaat het met ons ook. Er zijn een menigte menschen die voor Christenen doorgaan, maar ze zijn nagemaakte Christenen, en ze weten 't niet wanneer men hun honing geeft. De echte bijen blijven nooit in gebreke op den honing af te gaan. De menschen kunnen het zeer goed stellen zonder uw theorieën en meeningen. „Zoo spreekt de Heer" — dat is wat zij noodig hebben.

*) Amerika.

4

Sluiten