Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luie onderwijzers om bij bun lessen te gebruiken. Ik heb er soms een de klas binnen zien komen met een vragenboek, dat hij onderste boven voor zich neerlegde terwijl hij tot de leerlingen sprak, tot hij zijne vergissing ontdekte en weer opnieuw begon. Ik heb een ondervraging bijgewoond ongeveer als volgt:

„Jan, wie was de eerste mensch?"

„Methusalem."

„Neen, ik geloof niet; laat eens zien. Neen,'t is niet Methusalem. Denk nog eens na."

„Eliza."

„Neen."

„Adam."

„Juist mijn jongen, goed zoo. Je moet je les flink bestudeerd hebben."

Nu zou ik wel eens willen weten wat een jongen aan zulk een onderwijzer of aan zulk onderwijs heeft. Deze manier van onderwijs geven is te eenenmale waardeloos en draagt geen vruchten. Meen nu echter niet dat ik het gebruik van hulpmiddelen veroordeel. Integendeel, men gebruike al het licht dat men krijgen kan. Maar waar ik wel op aandring, is, dat ge, wanneer ge voor uw leerlingen verschijnt, voldoende voorbereid zijt om de les te verklaren, zonder het gebruik van een concordance. Neem het Woord G-ods mee; neem het levende Boek.

Ge zult in menig huisgezin een Familie-Bijbel vinden, maar de moeder is zoo bevreesd dat de kinderen hem zullen beschadigen, dat zij hem op een veiïige plaats bewaart, en als een groote uitzondering mogen de

Sluiten