Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De rede in de open lucht. Het moeiebjkste preeken is liet preeken op straat. Wat ge zeggen wilt moet ge in een levendigen, aantrekkelijken vorm geven, indien ge verwachten wilt dat men naar u luistert.

Grij moet leeren om staande te denken. Een jonge man preekte eens in de straten van Londen, toen een ongeloovige kwam en uitriep: „De uitvinder van het gas heeft meer voor de menschheid gedaan dan Christus!" De jonge man wist niets te antwoorden, en de toehoorders lachten. Maar een andere man antwoordde voor hem: „Iedereen heeft natuurlijk het recht zijn eigen opvatting te hebben, en wanneer hij sterft zal hij zeker zijn gasfitter laten komen; maar ik geloof dat ik bever den predikant zou roepen om me het veertiende hoofdstuk van Johannes voor te lezen, en versloeg den ongeloovige met zijn eigen wapen.

Deze rede bevat zeven gelijkenissen. Het zijn even zoovele paarlen.

4. De rede in Mattheüs 23. Christus' laatste beroep op het Joodsche volk. Vergelijk dit achtmaal herhaalde „wee" met de negen zabgsprekingen. Gij merkt op dat deze aaneenschakeling van bedreigingen eindigt met de aandoenbjkste uiting van Christus' geheele loopbaan. „ Uw huis wordt u woest gelaten." Tot op dat oogenblik was het geweest: „Mijns Vaders huis," of huis". Maar nu is het „uw huis." En het duurde niet lang of Titus kwam en maakte het met den grond gelijk. Abraham had Izaak niet vuriger lief dan Jezus het Joodsche volk. Het was bitter voor Abraham Izaak te moeten

Sluiten