Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Heere, nu laat Gij uwen dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord. Want mijne oogen hebben Uwe zaligheid gezien, die Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle de volkeren; een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël."

2. Het is een Evangelie van dankzegging. Zij verheerlijkten God toen Jezus den zoon der weduwe te Naïn opwekte, toen de blinde ziende gemaakt werd, enz.

3. Het is een Evangelie van gebed. Wij vernemen dat Christus bad toen Hij gedoopt werd, en bijna elke groote gebeurtenis in Zijne loopbaan werd voorafgegaan door gebed. Wenscht ge dat God tot u spreken zal, dan moet ge het op uw knieën zoeken. Er zijn in Lukas twee gelijkenissen betreffende het gebed: de vriend te middernacht, en de onrechtvaardige rechter.

4. Het Evangelie van Lukas onderscheidt zich als een Evangelie der vrouwen. Alleen Lukas vermeldt vele schoone dingen die Christus voor vrouwen gedaan heeft. Het rijkste juweel in Christus' kroon is wat Hij voor vrouwen gedaan heeft. Iemand trachtte mij eens aan het verstand te brengen dat Mahomed meer voor de vrouw gedaan heeft dan Christus. Ik antwoordde hem dat indien hij ooit in Mahomedaansche landen geweest was, hij zich schamen zou over zulk een bewering. Ze hebben meer zorg voor hun ezels dan voor hun vrouwen en moeders.

Iemand maakte eens de opmerking dat toen God het leven schiep, Hij begon met de laagste vormen van dierlijk leven, en opsteeg tot Hij een man gemaakt had; maar toen was Hij nog niet geheel tevreden, en

Sluiten