Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid melk wilde hebben, gaf hij haar goed voer, maar kwelde haar niet.

Christus bereikte de tollenaars doordat alles wat Hij van hen zeide in hun voordeel was. Denk aan de gelijkenis van den pharizeër en den tollenaar, Christus zeide dat de tollenaar naar zijn huis ging meer gerechtvaardigd dan de trotsche Pharizeër. Hoe bereikte Hij de Samaritanen? Denk aan de gelijkenis van de tien melaatschen. Slechts een keerde terug om Hem voor de genezing te danken, en dat was een Samaritaan. En de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan. Die heeft meer bijgedragen om onder de menschen liefdadigheid en vriendelijkheid jegens de armen te bevorderen, dan iets dat gedurende zesduizend jaar op aarde gezegd is. G-a naar Samaria, en ge zult zien, welk een opgang die geschiedenis er gemaakt heeft. Iemand is naar Jeruzalem geweest en heeft het hooren vertellen, en thuis gekomen vertelt hij het aan iedereen, en iedereen zegt: „Indien die profeet ooit hier komt, zullen we Hem een warme ontvangst bereiden."

Indien ge menschen wilt bereiken, die met u van meening verschillen, neem dan niet een knuppel om ze neer te vellen en daarna op te beuren. Wanneer Christus met dwalenden en zondaars te doen had, was Hij zoo teeder met hen als met een kind. Een kind zeide eens tot zijne moeder: „Mama, u spreekt nooit van iemand kwaad. U zoudt zelfs goed spreken van den Satan." „ïvh, zeide de moeder „je zoudt ten minste zijn volharding kunnen navolgen."

Sluiten