Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen."

Grondgedachte: Blijdschap.

Hoofdstuk XVI. De belofte van den Heiligen Geest. Hier vindt gij het geheim van Macht, dat er de grondgedachte van is.

Hoofdstuk XVII. Dit hoofdstuk bevat wat eigenlijk „het gebed des Heeren" is. Leer vers 15:

„Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den booze."

Grondgedachte: Scheiding.

Hoofdstuk XVIII. Christus gevangen genomen.

Hoofdstuk XIX. Christus gekruisigd.

Hoofdstuk XX. Christus staat op van de dooden.

Hoofdstuk XXI. Christus brengt weer eenigen tijd met Zijne discipelen door, en noodigt hen uit met Hem het middagmaal te houden.

Sluiten