Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God schijnt dit middel gekozen te hebben om de Israelieten omtrent den beloofden Messias te onderrichten. Al de wetten, ceremoniën en instellingen van de Mozaïsche bedeeling wijzen op Christus en Zijne bedeeling. Verlichte oogen zien Christus in alles. De tabernakel bijvoorbeeld was een type van de vleeschwording van Christus. Het waschvat stelde voor heiligmaking of reinheid. Ephese V vs. 26: „Opdat Hij de gemeente heiligen zoude, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord." De kandelaren stelden voor Christus als het Licht der Wereld. De toonbrooden stelden Christus voor als het Brood des Levens. De Hoogepriester was altijd een type van Christus. Christus was door God geroepen, evenals Aaron; Hij leeft voor altijd om voorbede te doen; Hij was gewijd met een eed — en zoo voorts. Het Pascha, de Verzoendag, de geslagen rots, de offers, de vrijsteden, de koperen slang — alles wijst op Christus' werk van verzoening.

Adam was een type van Christus. Denk aan de twee Adams. De eene bracht zonde en verderf in de wereld, de andere verloste haar van beide. Cain is de vertegenwoordiger van den natuurlijken mensch, Abel van den geestelijken mensch. Abel als herder is een type van Christus den hemelschen Herder. Er is in den Bijbel geen schooner type van Christus dan Jozef. Hij werd gehaat door zijne broederen; hij werd beroofd van zijn rok; hij werd verkocht; hij werd in de gevangenis geworpen; hij won gunst; hij kreeg een gouden keten om den hals; elke knie boog voor hem. Een

Sluiten