Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

De Studie van Onderwerpen.

Liefde. — Heiligmaking. — Geloof. — Rechtvaardigmaking. — Verzoening. — Bekeering. De hemel. — Opwekking. — Scheiding. — Genade. — Gebed. — Verzekerdheid. — God» beloften.

Af en toe ontmoet ik iemand, die er zich op laat voorstaan dat hij den Bijbel in zooveel maanden doorgelezen heeft. Sommigen lezen den Bijbel hoofdstuk voor hoofdstuk, en komen in een jaar aan het einde. Maar ik geloof dat het nog beter zou zijn een geheel jaar over een boek te doen. Indien ik een proces te voeren had en de rechtbank wilde overtuigen, zou ik zooveel mogelijk getuigen oproepen om te getuigen in het eene punt, waarvan ik de rechtbank wilde overtuigen. Ik zou hun getuigenis niet voor alles inroepen, maar alleen voor dat ééne punt. En zoo moet het met de Schrift ook gaan.

Ik nam het onderwerp Liefde ter hand, en ik weet niet hoeveel weken ik doorbracht met de studie van de plaatsen, waar het woord voorkomt, tot ik ten laat-

7

Sluiten