Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld te zijn. Christus nam Zijne discipelen niet uit de wereld weg, maar Hij bad dat zij bewaard zouden worden van den booze. Een schip in het water, dat is uitstekend; maar wanneer het water in het schip komt, dan is het mis! Een wereldsch Christen is net als een wrak op zee.

Ik herinner me dat ik eens een studie maakte van Gods Genade. Ik kende tevoren het onderscheid niet tusschen wet en genade. Toen ik de waarheid ontdekte en het onderscheid inzag, ging ik een heele week met dit onderwerp door, en ik werd er zoo van vervuld dat ik niet langer thuis kon blijven. Ik zeide tot den eerste den beste dien ik ontmoette: „Weet gij iets af van de genade Gods?" Hij dacht dat ik niet wijs was. En wel een uur lang vertelde ik hem van de genade Gods.

Maak een studie van het onderwerp Gebed. „Komt het er op aan met den troon der genade zaken te doen, zegt Spurgeon, „dan gaat niets boven een gebed dat werkelijk uit het diepst van uw hart welt; niet omdat gij het uitdacht, maar omdat de Heilige Geest het er neerlegde. Al zijn uw woorden stamelend, en uw zinnen zonder verband, God zal u hooren. Misschien kunt ge beter zonder woorden bidden dan met. Er zijn gebeden die de woorden door midden breken; ze zijn te zwaar om door eenige menschelijke taal gedragen te worden."

Er zijn menschen die zeggen: „Ik geloof niet in Verzekerdheid." Maar ik heb nooit iemand ontmoet die zijn Bijbel las en niet in verzekerdheid geloofde. Dit

Sluiten