Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIII.

Woordenstudie.

Het „Zalig zijn" in de Openbaring. — Het „gelooven" in Johannes. — „De vreeze des Heeren" in de spreuken. — Sleutelwoorden.

Een andere manier om den Bijbel te bestudeeren is een of ander woord te nemen en het met behulp van een concordance in al de teksten na te gaan.

Of neem een woord dat alleen in een bepaald boek veel voorkomt. Eenigen tijd geleden ondervond ik grooten zegen door de zeven zaligsprekingen in de Openbaring na te gaan. Indien God niet bedoeld had dat wij de Openbaring zouden begrijpen, zou Hij haar ons niet gegeven hebben. De meeste menschen zeggen dat zij zoo duister en geheimzinnig is, dat gewone menschen haar niet kunnen begrijpen. Laat ons maar ijverig aan het onderzoeken gaan, en zij zal ons van lieverlede klaar worden. Iemand maakte de opmerking dat het het eenige boek van den Bijbel is waarin de duivel geketend voorkomt; en daar de duivel dit weet, gaat

Sluiten