Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden met u en bekeert u tot den Heere; zegt tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede.

„Ik zal hunne afkeering genezen, Ik zal ze vrijwillig liefhebben; want Mijn toorn is van hen gekeerd."

Dan verhaalt gij hun de geschiedenis van den verloren zoon ; ook de verloochening van Petrus, hoe hij na een ernstige daad van ontrouw weer aangenomen werd, en zelfs toegelaten tot den zegen van het Pinksterfeest.

Maar er is een bijzonderheid met de afgekeerden. Zij moeten aan dezelfde zijde uit de gracht komen als waar ze er in gevallen zijn. „Bekeer u, en doe de eerste werken." „Keert weder van uwe afkeeringen." „Keert weder van uwe zonde." Neem denzelfden wear

O

om tot Christus terug te keeren. Maar ze moeten niet verwachten weer dezelfde ervaring te zullen hebben. God herhaalt zich niet. Dat is voor zoo velen een onoverkomelijke moeilijkheid: zij wenschen weer dezelfde ervaring te hebben. Maar God zal hun een nieuwe ervaring geven, en misschien een betere.

Een andere klasse: zij die niet van zonde overtuigd zijn geworden. Wanneer wij het Woord prediken valt het in allerlei soorten van aarde, en wij moeten voortgaan met prediken, onverschillig hoe de aarde is. De eene landbouwer bebouwt vette aarde, maar de ander moet doen wat hij kan met dorren grond indien zijn land dien nu eenmaal oplevert. Wij mogen niet menschen die ons moeilijk te bewegen toeschijnen veroordeelen en zeggen: „Deze menschen zijn niet waard dat men hun het Evangelie aanbiedt." Onze taak is het

Sluiten