Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit getuigenis was liet dat Jezus het leven kostte; want de raad verklaarde Hem schuldig aan Godslastering, en volgens de Joodsche wet stond op dat misdrijf de dood. Hij verklaarde dat Hij meer was dan mensch.

Ik stel dezen zoekers de vraag: Wat moeten wij van Hem denken? Gij zegt dat Hij een goed mensch was; maar hoe kan Hij dat zijn, indien Hij trachtte ons te bedriegen? Indien Hij niet was datgene waarvoor Hij zich uitgaf, moet Hij een bedrieger geweest zijn. Hoe kunt ge Hem dan een goed mensch noemen, indien Hij gedoogde dat men Hem aanbad? Mozes en Elia heb-

ö O

ben dat nooit gedaan, en was Hij minder goed dan zij? Is Hij een slecht man geweest, dan is het zeer bevreemdend dat Hij van alles afstand gedaan zou hebben voor het kruis van een moordenaar. Hij verklaarde dat Hij Gods gelijke was. Mozes en Elia zouden zoo iets niet hebben kunnen zeggen.

„Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven; niemand komt tot den Vader dan door Mij." (Joh. 14:6.)

Geen mensch heeft ooit zoo iets gezegd. En een ander vers:

„En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.' (Matth. 28 vs. 18).

Wie heeft dat ooit kunnen zeggen? Toen Hij den geraakte genezen had, vroegen de omstanders: „Wat spreekt deze aldus Godslastering? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God?" Tot Christus kwam heeft nooit iemand op dit recht aanspraak gemaakt. En Hij gedoogde dat men Hem aanbad. Geen goed mensch,

Sluiten