Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de groote eik waaraan hij zich vastklemt die hem ondersteunt. Indien gij u aan het Kruis vastklemt zal Christus u ondersteunen.

Iemand vertelde mij het volgende antwoord, dat een kleine jongen in een havelooze school eens gaf. De onderwijzer had gesproken over Christus, de Rots waarop wij staan, en zeide: „Maar wat baat mij een Rots, als ik een arme bevende zondaar ben?" Een haveloos knaapje antwoordde: „Mijn voeten kunnen beven op de Rots; maar de Rots zal niet beven onder mij."

Dan is er een klasse van menschen die zeer bezorgd zijn ten opzichte van hun gevoel. Ze vreezen dat ze niet genoeg voelen, of niet voelen wat ze voelen moeten. Zoo raken ze aan het tobben, en de duivel laat ze eenigen tijd tusschen hemel en aarde zweven, om ze ten slotte weer naar zijn domein neer te trekken. Laat ik hun zeggen dat er in de Schrift geen woord over gevoel staat met betrekking tot verlossing, 't Is niet „Hij die voelt," maar, „Hij die gelooft." Ik moet vaak iets doen dat niet met mijn gevoel strookt. Gehoorzamen beteekent zijn plicht doen zonder zijn gevoel te raadplegen. Geloof en gevoel zijn zeer verschillende dingen. Wat heeft den slaven hun vrijheid gegeven? Hun gevoel? Stel eens dat ze getracht hadden vrij te worden door zich vrij te voelen, dat ze zich voorgesteld hadden dat ze vrij waren en dienovereenkomstig gehandeld hadden; ze zouden dra de zweep van den opzichter hebben hooren knallen. Neen; 't was Abraham Lincoln's proclamatie. De proclamatie van het Evangelie is: „Hij die gelooft heeft het eeuwige leven." Ik herinner me

Sluiten