Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan een verkoudheid. Laat Erika maar kalm dwepen, ten laatste gaan haar zelve toch de oogen open.

„Waarom zou evenwel Joël haar niet ernstig begeeren?"

Koltitz haalde de schouders op. „ Omdat de windbuil er volstrekt niet aan denkt, haar te beminnen. Hoe heeft hij het arme meisje in het eerst behandeld? Onbeschoft, onachtzaam! Zij was evengoed de wrijfpaal voor zijne luimen en aanvallen van woede, als wij allen. Thans verveelt hij zich, en daar de duivel in den nood vliegen vreet, stelt hij zich met het meisje tevreden, omdat er geen balletdanseressen, operazangeressen en schoone buffetjuffers in Ellerndörp te vinden zijn.

Wigand zuchtte zacht en liet het hoofd zwaar op de hand rusten. „God in den Hemel, zou hij werkelijk zoo'n gewetenlooze egoïst zijn?"

„Ja, hij is van top tot teen de verpersoonlijkte

zelfzucht." . „

„Ik hield hem eenvoudig voor traag en genotzuchtig.

„Lui is de bengel, door en door lui. Of hoe gaat het thans met hem? stelt hij zich aan als een werkzaam heereboer? Krijgt gij hem 's morgens vroeger uit de veeren?"

Landen schudde moedeloos het hoofd. „Om tien uur behaagt het hem te verschijnen." n

„Heeft hij zelf de handen reeds eens uitgestoken?"

I Hoogstens om alles verkeerd te doen, hij wil niet leeren en zoekt me door voorgewende onwetendheid en gestadige verkeerde uitvoering af te matten. Ik heb dubbelen arbeid en last door hem, want ik moet niet alleen zelf aanpakken, maar ook over Joël, bij alles wat hij doet, een wakend oog houden. ^

„Het jagen is nog het eenige, wat hem bevalt.

„Voorheen werkte mijn voorbeeld. Als scholier schaamde hij zich tenminste nog, thans is hem alles

onverschillig."

„Verzet tegen den oude! Hij wil hem toonen, dat hij in de landhuishoudkunde geen belang stelt.

Sluiten