Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Is zonderling! anders was de jongeheer om dezen tijd nog te traag, om een courant te lezen, en heden bij een hitte om te smelten, spande hij zich zelfs in

01 DaTr ïakiets buitengewoons achter! Moeder Doortje kende hare luidjes. Als de jonge menschen een meisje het hoofd op hol willen brengen, bestormen zij haar met muziek; öf in de danszaal, óf zitten, als zij zeiven wat hebben geleerd, vóór de deur en spelen harmonica

En vioS 5 niet veel beter, over het algemeen n et

beter. Ali's pleegmoeder vond ze reeds uit verzet ellendiger, dan den slechtsten doedelzak.

En nu speelt de stadsaap met veel bombarie het lieve, onschuldige juffertje iets voor, verdraait zijne mooie oogen en laat zich bewonderen! De duivel

" Aihter'het priêel ligt, insgelijks ^^ondjde schaduw der ooftboomen, een groot perk knnsbes Struiken Ongemerkt dringt de oude tusschen de stekelige takken, tot dicht bij het priëel, door, neemt een melkbankje, dat d44r voortdurend sta.at. enjiurkt ^ om op haar gemak de kruisbessen in haar schort

PllDe^Cmuziek heeft hare schreden en het kraken der

S&db nfs

dat Mijnheer Joël het mooie nichtje in den tuin

geZ°ilgrekrden vetten nek zoo ver zij kan uit en tuurt tusschen de groote pompoenbladen en tusschen bonte bloemenpracht der sierboonen door in het pne . Het is er koel en schemerig in.

juffrouw Erika zit in den rustieken stoel. Vóórhaar, J de tafel liggen al de gereedschappen voor haar sniiwerk mesjes in allerlei vormen en grootten, alsmede het donker gekleurde blad hout, waartegen een heerlijke

Sluiten