Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermoedde, welk een lichtgestalte er vóór mij in u OÏSetdTonWS;egmIlêfdw» doodsbleek geworden, thans

rTSr tsS"-^

fronsde zich. Vertrouwelijk fluisterend ging hij voort: i f ma ttrik;) indien crii niet hier waart, zou ik reeds°°sedert lang 'mijne biezen hebben gepakt en er van door zijn gegaan. Ook de gehoorzaamheid van

ïïn zoon heeft har? grenzen, en geen kind is verplicht /Si uit loutere gedweeheid door zijn vader tot den

™ rknk* s^e!^" s

doften ȣ n^niet

hranto? oo^r De oogen van den spreker gloeiden, jonge meisje zeker verschnk.zoo z,n geworden, indien zij er in gekeken had, maar nare

nsr

ïet »cSè„dÏ "«ward en verlegen, da, zij

MTaeUl"dtt' ^'LPtrhaalde hij H«. „ja, waar a11pnhet? Gij zeidet me toch, nichtje,

Snf van m„z4 heeft i Duid me mijn openhartigheid niet ten kwade, chene, maar de man heeft e? leen flauw begrip van, hij herinnert me aan de spreekwijze van den muilezel en het psaltenon

Frika schrikte op, maar zijn schoon gelaat, dat hij zoo ironisrh glimlachend dicht tot het hare «verboog, IZ intimiteit welke door hare eigenaardigheid juist

bedwelmend werkte, sloten hare lippen voor het scherpe

n

Sluiten