Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

Zooals Joel gehoopt en gewenscht had, gebeurde het.

Mevrouw de Geheimraad beweerde, zelden een zoo aangenaam, in elk opzicht comfortable hotel aangetroffen te hebben als den „Heiligen George" te Corfu.

Eén vogel in de hand is beter dan tien in de lucht. Wie waarborgde haar, dat zij in Griekenland nog een tweede, dergelijk goed onderkomen zou vinden? Het vermoeiende tochtje, dat haar zoon van plan was te ondernemen, was in strijd met haar phlegmatischen aard, en daar zij persoonlijk niet de minste belangstelling voor den klassieken grond van het oude Hellas had medegebracht, gaf zij er de voorkeur aan, een paar weken van aangename rust in Corfu te genieten en Joël alleen zijne „muzikale uitgravingen" te laten bewerkstelligen.

Welk genot was er voor haar aan den Hermes van Praxiteles of aan de gevleugelde Nice van Paconios? Een portie kreeftensla en een goede beefsteak waren haar aangenamer. Die wist zij te waardeeren, terwijl het haar begrip te boven ging, dat er sentimenteele menschen waren, die bij den aanblik van dien god en zijne geschondene beenen in tranen van ontroeringen verrukking konden uitbarsten.

Athene zou zij dolgaarne gezien hebben, misschien maakt zij daarheen ook nog een uitstapje, om later in het vaderland er over te kunnen praten, voorloopig evenwel wil zij rust, rust, rust.

Wat zij verlangt, vindt zij hier. Aan de table d'höte zitten louter " interessante menschen van uitstekend gezelschap, en indien Mevrouw Elly wellicht nog mocht geweifeld hebben, of zij hier zou blijven of niet, het diné gaf den doorslag.

Het was goed, voortreffelijk zelfs, — wat evenwel

Sluiten