Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Padi trekt een gezicht, alsof hij jaürti, zijn lievelingskost, likt. „Oh," zegt hij toestemmend knikleende oh!

Indien de jonge knaap een jong meisje was, dan kon de Consul zich overtuigd houden, dat hij een verovering had gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid is hij zeer vriendelijk en beminnelijk. Dat versterkt Joel in zijn voornemen. Hij laat zich de woning van den heer beschrijven, als evenwel de jongen merkt, dat er sprake is van een bezoek, laat hij het zich niet ontnemen, den vreemden Lordos zelf den weg te wijzen. „Gij kunt zijn broeder zijn," zegt hij lachende met schitterende tanden. „Gij gelijkt op hem! Alleen de baard verschilt, uw baard is klein. t

Daar hij het in het Grieksch zegt, verstaat itikhott hem niet, maar hij knikt goedgunstig toestemmend.

Padi heeft zoowel een juisten, als een uitstekenden smaak. De Consul is het kort begrip van beminnelijkheid. Evenals de heer des huizes in een gastvrije woning, zoo neemt hij tegenover zijne landslieden in Patras de honneurs waar. Vele bezienswaardigheden is de stad niet rijk; het plein, waarop de Apostel Andreas gekruisigd werd, is het eerste doel, vervolgens een korte wandeling door de breede straten en dan noodigt de Consul den jongen vreemdeling in zijn keurige villa in de nabijheid der stad te gast.

Hoe zit men daar zoo goed bij een glas wijn, hoe keuvelt men zoo aangenaam in de Duitsche taal. doordat de zachte zeewind door de zwak verlichte boschjes strijkt, den rijk met knoppen bezetten oleander wiegt en de witte bloesemsneeuw van den amandelboom op het grasperk doet dwarrelen. Platanen vormen een hoog en majestueusch gewelf, aan de portokalias schitteren nog enkele goudkleurige vruchten tusschen de donkere bladeren en op de takken van den vijgeboom en in de dichte rozenhagen zingen de nachtegalen van de schoonheid Griekenlands. De wijn is goed, zoo onbegrijpelijk goed, als de verwende tong van Eikhott

Sluiten