Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan je keel offeren! Hoe kun je alleen aan het heden en niet aan morgen en de toekomst denken?"

Hij glimlacht en strijkt diep ademhalend met de hand over het voorhoofd. — „Gij hebt gelijk, Kirie Clausz, ik heb nog brood, olie en kleederen voor het lichaam noodig. Wilt gij me ook dat nog geven, dan maakt gij me tevreden en rijk."

„Ik geef het je. Doch waarom wil je geen geld voor je ouden dag verdienen?"

Spiro Malia glimlacht nog meer. „Of ik geld heb of niet, ik koop er toch maar wijn voor, ik heb het nooit anders geweten."

„Drinken de mannen op Cerigo allen zooveel? Het is anders niet de gewoonte bij de matige en nuchtere Grieken!"

„Neen, het is de gewoonte niet. Spiro Malia was de eenige zuiper op Cerigo! Waarom gaf Dimitros hem ook C'hariklia met de heldere oogen niet tot vrouw? Dat was de schuld er van. Toen begon ik te drinken en maakte de toovergodin tot mijn liefje. Wat ik had, vloeide weg in wijn, wat nog overbleef, nam de advocaat. 1 hans ben ik arm, doch als gij mij geeft, wat ik verlang, zal ik rijker zijn dan onze Koning" in Athene." 6

„Als je geld verdient en je weder een huisje bouwt, kun je wellicht Chariklia er toch nog inhalen!"

„Neen, Kirie Clausz. Zij is met den rijken marmerhandelaar uit Zante getrouwd. Mijn hart is in stukken gebroken en ik heb het weggeworpen. Wat had ik aan dat doode ding ? — Nu voel ik me op mijn gemak. Als ik wijn drink, goeden wijn .en veel, dan vergeet ik den tijd. Dan is het weder zooals eertijds. Ik heb Chariklia in mijn arm, kus haar en speel haar op de viool voor, hoe lief — hoe verbazend lief ik haar heb. —_ Zulke droomgezichten geeft de Nereïde, die in den wijn woont!"

„Maar weet je niet, Spiro, dat de Nereïden den jongen gezellen ongeluk aanbrengen?"

Sluiten