Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zal zichzelven ter wille van anderen niet geheel en al vergeten, maar open en eerlijk aan den wedstrijd deelnemen, in plaats van met moedelooze bescheidenheid aan de overwinning te wanhopen, voor hij een strijd

heeft gewaagd.

De eerstvolgende minuten brachten hem tot andere gedachten. Hij ontdekte belangrijke wildbanen en werd door een paar knechts aangesproken, die er de proef van namen, van een nieuw terrein, dat tot hiertoe braak had gelegen, turf te steken.

Het resultaat was niet gunstig en Wigand brak zich het hoofd met de vraag, hoe men van dat land profijt zou kunnen trekken. In de landbouwschool van de residentie zouden binnen kort voordrachten o\ er moerascultuur, het bebouwbaar maken en cultiveeren van land gehouden worden, hoe goed laat zich zijn aangenaam verblijf in de residentie met zulk een nuttigt

studie verbinden!

Moeder Doortje en haar wijze uitspraak werden tijdelijk uit zijne gedachtèn verdrongen, zonder daarin evenwel uitgewischt te worden. Hier ook was die gelijk aan een zaadkorrel, welke op haar tijd rijke vruchten zal dragen.

In vreugde en opgewondenheid vlogen de eerstvolgende dagen voorbij.

Bespreken, overleggen en wederkeerig hulp verleenen brachten moeder en dochter Koltitz gedurende dien korten tijd in nauwer en inniger betrekking met Wigand, dan gedurende den langen, troosteloozen tijd sinds den dood van den Overste.

Niettegenstaande de eerste sneeuwstormen over de heide gierden en de dorpsstraat van Ellerndörp zich begon in te poppen en in te spinnen, evenals de rups, voor een langen winterslaap, lachte toch achter de muren van het heerenhuis het zonnigste leven, zoo vroolijk en hoopvol als nooit voor dezen.

Wigands natuurlijke en oprechte beminnelijkheid

Sluiten