Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grilligen wensch van den onsterfelijke te voldoen. Gij kwaamt en zaagt, is dat voor den aan afwisseling behoefte hebbenden smaak van een man niet voldoende?"

„Neen, juist de hoofdzaak vérgaat gij!"

„De hoofdzaak?"

„Wie zou dit tooverrijk kunnen betreden, alleen om te komen en te zien, zonder.... te overwinnen?"

„Is niet het feit, dat gij de verborgene ontdektet, de naamlooze noemdet en de vluchtende boeidet, op zichzelf niet reeds een overwinning?"

Hij glimlachte. — „De mythologie heeft hare goden over het algemeen niet volmaakt geschilderd. De beste en grootste deugden ontbraken hun meestal, en ook de bescheidenheid is een deugd!"

Zij streek al pratende met de hand over een duifje, dat, met een roos in den bek op de stoelleuning zweefde.

„De nieuwsgierigheid is een ondeugd en daarom zal het u na de vooropgezette stelling niet verbazen, als de goddelijke Daphne zeer nieuwsgierig is."

„Deze belijdenis eener schoone ziel bereidt op zeer vele vragen voor!"

„Welk een wonderbare logica! Biecht gij gaarne?"

„Als ik de knie daarbij voor de schoonste aller vrouwen buigen kan, is het biechten en bekennen een hartstocht van mij."

„Beken dan! Wie heeft u reeds in den schouwburg mijn naam genoemd?"

„Niemand, gestrenge meesteres."

„Niemand? Gij kendet mij dus vóór dien reeds? in effigie?"

„Ook dat niet, bekoorlijke weetgierige!"

„Ongelooflijk! .... Gij naamt mij toch op een manier op...." zij brak af en wendde blozende het kopje ter zijde.

„Zou het nieuw en verrassend voor u geweest zijn, dat gij mannenoogen aantrekt, evenals de magneethet ijzer?"

Sluiten