Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daaroo reikte zij Erika de gele rozen toe „Hier, miin hartje! vergeet niet den vriendelijken afzender te 3 bedanken! - Ja, nu moet ik ter wille van deze bloemen een ander toilet kiezen! Donkerrood en rose is op dit oogenblik een zeer moderne samenvoeging van kleuren — ik zal den sleep van fletskleurig zijden pluus aandoen! En jij, Erikaatje, wat heb jij voor

PlHetnjonge meisje had de rozen zeer onverschillig VÓJkZide„°kP dL^n^ijden kleed zeer passend Zal„ Zwarte "zijde \Mon Dien hoe

achtic1 Als je evenwel meent f.e^ ' ,»

maar aan de gele rozen zullen er allerliefst op staan.

Toël draaide met een schalkschen glimlach de duimen om elkander. „Al weder bloemen van Jen gevaargken zoon Albions! Ei, ei, Mamaatje! - De knaap Karei begint me zeer bedenkelijk te worden. ciune.el»

Mevrouw Elly koketteerde verlegenheid „Slunge . wil ie ook nog beginnen, je oude moeder te plag .

Miin oudeg? - ken ik niet. Ik bezit slechts een ionee beeldschoone mama, die uit louter spaarzaamheid haar bruiloft tegelijk met die van haar zoon wil vieren, om den ganschen rommel met één waschpartij op te

^Mevrouw de Geheimraad sprong °P en verb^rg gelaat, dat evenwel absoluut met bloos Ji' h;. maagdelijke zedigheid in de bouquet Het schg dat ie me wilt verjagen, deugniet! Goed.... ik ruim

he veld! Binnen een uur rijd ik uit, wie me vergezellen

melde zich aan!" - En dit zeggende^zweeWe zij met wapperende strikken en kanten, koddig als

e6!^BUjSft^o^hiérfkinderenThoudt me nog eenw.£g o-ezelschap, terwijl ik mijn sigarette smoke! — t Zou bij God een kapitale grap zijn, als mijn oude nog in het huwelijk trad! Voor de buitenlanders had j

Sluiten