Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ééne _ zielegrootheid bij hem openbaren zou, welke al zijne zwakheden en gebreken eenvoudig tot slechte aanwensels zou stempelen. Dat evenwel de opheldering van buiten af, op deze wijze zou komen dat zou ik nimmer voor mogelijk gehouden hebben, \\ igand . ,En van welke soort acht gij de oplossing .J Zij liet het kopje diep, zeer diep op de borst zinken. Ach ik durf het nauwelijks wagen, het uit te spreken. „Tegenover de wereld niet, Erika, tegenover mij

zonder eenige vrees!"

Weder keek zij hem aan. ,Ja, jou durf ik het zeggenAch Wigandlief, ik ben thans overtuigd, dat Joel de muziek voor de Dorpslurley volstrekt niet geschreven

heeft!n

Volstrekt niet geschreven heeft?" —Landen schudde nadenkend het hoofd. „Zou dat met te gestreng geoordeeld zijn? - Wellicht heeft de componist van wien de brief zooeven gewaagde, hem alleen geholpen, heeft hij verbeterd en zijn raad medegedeeld. *

Zij schudde haastig het kopje. „Neen, daarvoor behoefde Joël zich niet te schamen. Ieder leerling zal g-aarne en dankbaar zijn leermeester erkennen. De eronden, welke hem dwingen, het bestaan van dien man geheim te houden, zijn van onedelen en verachtelijken aard, dat toonde mij het kwade geweten, dat zich in zijne oogen weerspiegelde. Zag je niet, hoe hij verbleekte, hoe hij zich angstig moeite gaf, om den inhoud van den brief als een gelogen grap voor te stellen? Boven het schrijven stond voor den datum Patras". Joel vergat me te vragen, of ik dat gelezen had of niet. Ik weet, dat hij bij een Duitsche familie in de nabijheid van Patras heeft vertoefd. Hij schreef mij zelve een brief vandaar en thans ah, thans herinner ik me ook, dat hij van een voormaligen Griekschen visscher of wijnbergarbeider vertelde, die op de origineelste manier voor muzikaal genot zorgde. Hij was een van die verongelukte genieën die m een delirium tremens plegen te eindigen! — O Wigand,

Sluiten