Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich weder schitterend voor ons opdoe ^ _

rnpiTToellich in het laatste oogenblik liet verontschuldigen, dat hij we?ens gzTndmoedeï erfErika

E1V°°r(S ZrSjkl w' zal zijn Excellentie „Mijn God, de Genefaal het diner

Generaal ëoeu overdrijven, doch zoo gepast

mogelijk het onderwerp ter sprake brengen, zoodat

ivTzich ook op Wigands gelaat weerspiegelde, aan SwSnschta^haAes.elrachten te voldoe».

B^n^^kamer Wnden zich de woonvertrekken

/^ hoorde hem onophoudelijk heen en weder

loopen, als in de hoogste opg^wondenheül tegen stoeien

ShttfTileen hare indiscreteM^ht zij hem daaromtrent maar gerust kunnen stellen.

Sluiten