Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me toch zelf, „zoo lang als het gold, de première te doen

slagen, heeft hij me met hoffelijkheden overladen " "

„Ah zoo, een nieuwe armband!" De jonge musicus wierp smadelijk het hoofd in den nek. „Goed, ik zal haar een paar nieuwe brillanten in der bek werpen — " „Wees voorzichtig, Mijnheer Eikhoff—"

„Ik heb haast. Goeden avond!"

Hij draaide den spreker onhoffelijk den rug toe en stapte, opnieuw met rimpels van wrevel op het voorhoofd, naar de loge.

Zijn moeder verwachtte hem vol ongeduld. „Verbeeld je eens, mijn zoon!" fluisterde zij hem haastig toe en trok hem ietwat ter zijde, „zooeven vraagt Dokter Linden, of je de tergende critiek van de Dorpslurley in de X.X.-courant reeds gelezen hebt? Men beweert, dat het groote succes enkel en alleen aan de schitterende voorstelling op den avond der première is te danken geweest. Thans, nu de mousseerende kraftht van dezen champagnebeker vervlogen is, bleef er eigenlijk niets anders dan een erg verschaald en bedorven staartje wijn over. — Zelfs de vertooners waren dien drank hartelijk moe. Is dat niet tergend?"

Joel haalde minachtend de schouders op. „Laat hen toch blaffen! Boosaardigheid, nijd! Bah, wat zegt Goethe: „Als je niet wilt, dat de kerkkraaien om je schreeuwen, dan moet je geen knop op den kerktoren zijn!""

„Zal je die bespreking geen schade doen?" „Mij ? Den componist eener Dorpslurley kan in het algemeen niets meer schade doen. De opera is door alle schouwburgen van naam en beteekenis aangenomen, mijn naam is beroemd over land 'en zee, wat zouden me nu die giftige tongetjes van zulk adderengebroedsel nog kunnen schaden ! Ah, voila, de zon gaat op ! Daar aan de overzijde, zie, in de loge tegenover ons, die dame in het fonkelend-geel atlaskleed—" hij groette haar zeer levendig en aanhoudend — „is Barones Galavera!"

Sluiten