Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gij moet de betrokkene dame vragen."

„Welke dame?"

Erika hield zich overtuigd, dat zij door Mister Smith uitgekozen was, om de olifantsrol op zich te nemen. Was dat bij tante Elly noodig? Volstrekt niet. Hem guitig aanziende, zeide zij: „Nu, wellicht Mevrouw de Geheimraad?"

„ {Veil. Mevrouw de Geheimraad. Gij geeft mij zelf deze aanwijzing. Zijt gij overtrokken —"

„Overtuigd —"

„ Thank you Overtuigd, dat Miss Elly zal nemen

zoo'n aanvraag vriendelijk op?"

„Ik meen het u te kunnen verzekeren."

„Houdt men er van in Duitschland zich te verloven als een heimelijkheid?"

„Volstrekt niet. Hier verlooft men zich publiek."

„ Thank you. Dan zal ik ook zijn publiek voor ieder mensch."

Hij stond op, reikte haar met buitengewone innigheid de hand en zeide: „Ik ben u duizendmaal verbonden —"

„— Verplicht!"

„ We 11, verplicht, thank you, Miss Erika. Gij zijt van onvernielbare goedhartigheid!"

Hij lachte, maakte een paar stijve buigingen en vroeg: „Wenscht gij te'dansen?"

„Dank u, Mister Smith."

„Well, ik ook niet. Gij zijt ook hierin van verstand; het dansen is een vermakelijkheid van groote inspanning, ik houd er niet van te zien menschen arbeiden in vochtigheid van hun aangezicht. — Tot wederzien, ik zal gaan in korte tijdrekening tot Missis Eikhoff."

Nog een korte buiging, en de Engelschman trad met hoog opgeheven hoofd verder.

Joël voegde zich bij enkele heeren in het rooksalon. Een Professor in de muziek, een koordirecteur en de kapelmeester van een beroemd badplaats-orkest praatten over de nieuwste voorvallen op het gebied van de beminnelijkste aller Muzen.

Sluiten