Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook niet gepast. Hij weet het bij ervaring, dat men de vrouwen een weinig moet laten sabberen, als men het vischje des te vaster aan den hengel wil krijgen. Zij bijten beter door, als zij wat hongerig zijn geworden.

Beneden op den corridor is er geraas.

Aha — zeker vertrekt de gekrenkte onschuld van het land, Juffrouw Erika, met haar ridder zonder vrees of blaam, met de noorderzon. Hij is wel is waar overtuigd, dat de kleine in het minst niet met Smith koketteerde — dat deed zij zoo weinig, dat zij ook nooit een toenadering zijnerzijds opmerkte, want toevalligerwijze had hij haar dikwijls gadegeslagen, als zij den' Engelschman met groote onverschilligheid afscheepte, maar daarom nu de trappen af te loopen en het vertrek der beleedigde te verhinderen, haar uit te noodigen langer te blijven, — neen! daarvoor was hij te vermoeid, en daarvoor was het hem veel te aangenaam, als Erika thans het veld ruimde, nu een jonge bruid hier in huis uit en in zal gaan, nu men mogelijk ongegeneerd en onopgemerkt koozen wil! Erika evenwel is voor en na gloeiend verliefd op hem, zij is ijverzuchtig op Daphne en ging haar gisterenavond slechts uit oppositie zoo opvallend uit den weg, waarom zou hij de kleine nog hier boeien, om ze getuige van zijn geluk te doen zijn? — Het was in elk geval een dwaas en ongelukkig denkbeeld, het naïeve kind hierheen te laten komen, — hij had zich de zaak anders voorgesteld en was uit den droom geholpen.

Zóó is het goed, als zij vertrekt. — Buitendien haat Joël alle ophelderingen, omdat zij hem vervelen. — Dat zijn moeder haar door de verdachtmaking den verloopen nacht onrecht heeft aangedaan, is helaas waar, maar daarvoor vergiffenis te vragen? — — Dat zij vertrekke! — Mevrouw kan een paar regels schrijven en haar spijt over de ongelukkige zaak betuigen, dan is aan de vorm voldaan en hij heeft zich een roerend afscheid bespaard.

Afscheid! Het is hem plotseling, alsof het heerenhuis

Sluiten