Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is goed, dat Mister Smith* zonder het te vermoeden aan de „dear mama" een kleine ontspanningsreis in de Zuidelijke landouwen voorschreef, daardoor heldert hier de lucht op en het nieuwe huwTelijk wordt gesloten en het jonge huishouden wordt ingericht, zonder de onvermijdelijke goede raadgevingen van het „oppercommando", welke Daphne zoowel als Joël ontberen kunnen.

Den liefdevollen zoon bezwaart de gedachte, dat zijn moeder in het ernstigste en plechtigste uur zijns levens verre van hem zal zijn, volstrekt niet; hij denkt er ook in de verste verte niet aan, dat der ouderen zegen den kinderen het huis bouwt, dat geen geluk en geen vrede over een drempel kunnen binnentreden, "welken der ouderen voet niet met een hartelijk welkom heeft geheiligd, dat er geen vuur van liefde en trouw op een huisaltaar kan branden, waarop men slechts doode afgoden vereert.

Andermaal schitterden de feestelijke salons der Barones Galavera in licht en Joël Eikhoff, de ongeduldigverlangende verloofde, sprong de marmeren trappen op, ditmaal reeds aan de wijdgeopende deur door den bediende afgewacht.

Bloemenpracht, waarheen hij ook de oogen wendde!

Vaardige tuinmanshanden hadden het winterachtige huis tot in de donkerste hoekjes met bloemen gevuld, zoodat het in bekoorlijke symboliek reeds uitwendig toonde, dat gedurende den nacht de lente zijn intocht in deze vertrekken had gehouden.

Toen Joël diep ademhalend, met zijn reusachtigen bouquet van purperkleurige rozen en oranjebloesem in de hand, het Acropolissalon betrad, weerklonk zacht en gedempt uit de naburige werkkamer der verloofde het jubelende minnelied der Dorpslurley, dat den geliefde bij het eerste wederzien begroet. Tegelijkertijd ging de vuurroode portière ter rechterzijde open en

Sluiten