Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen passen en deugen niet in een jong huishouden.

„En wie zal in de keuken regeeren, kleine huisvrouw?" vroeg Joël gekscherend.

Zij proestte in een helderen lach uit. „ Ik niet, geliefde! Ik in de laatste plaats! Als je een degelijke huishoudster huwen wilt, kies dan mij niet. Ik heb nog nooit in mijn leven een pollepel in de hand gehad. Ciel! Een pollepel in deze hand! Kun je je zulk een profanie voorstellen, Apollo ? zij toonde hem hare fluweelzachte, sneeuwwitte, van diamanten fonkelende handjes.

Joël trok ze onstuimig aan de lippen. „Liever wil ik verhongeren, dan de schoonste en geniaalste van alle vingertjes op die manier te ontwijden ! - Neen, Daphne, ik weet een veel, veel beteren arbeid voor die kleine meesterhandjes!"

Zij keek vragend, met groote duivenoogen naar

hem op.

Nu trok hij haar nog hartstochtelijker dan te voren aan zijn borst. „Daphne," smeekte hij, „wees andermaal mijn goede genius, die je met de „Dorpslurley reeds eenmaal voor me geweest bent. Schrijt een nieuwen operatekst voor me! Ik moet in vliegende haast een tweede werk scheppen, ik moet een nieuwe opera tegen den volgenden herfst gereed hebben."

Zij scheen min of meer verrast. „Een nieuwen tekst ,J Reeds voor den volgenden herfst? Eeniggeliefde, dat is toch nauwelijks mogelijk! Je vermoedt niet welk een arbeid zoo'n libretto is.... en dan.... denk eens na, onze bruiloft, mijn nieuwe uitzet

„Nieuwe uitzet? Mijn hemel, waartoe dat, mijn lieveling? Deze vorstelijke pracht kan onmogelijk nog opgevoerd worden! Hoor mijn plan, mijn hart, en zeg, of je het goedkeurt! — Ik dacht, je blijft hier in de vertrekken, waaraan je gewend bent, in de toch zeer comfortabele woning van dit moderne paleis. Onze bruiloft verhaasten wij zooveel mogelijk, ik dacht, op zijn laatst over vier of zes weken" — hij hief haar

Sluiten