Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diadeem, welke fonkelde van edelgesteenten, in plaats van een sluier, een lang afhangenden, op de schouders

bevestigden mantel van brocaat. .,

Zijzfg er zeer schoon uit, doch niet als een bruid,

maar als een treurspelspeelster die in " « Iphigenia of Medea het tooneel betreden of een gemaskerd bal bezoeken wil.

Het eeheele bruiloftsfeest was een smaakvolle tentoonstelling, waarbij er zooveel verrassends te zien en

waar te nfmen viel, dat er zeker geen vrome of ernstige

gedachte in een der deelnemers kon opkomen.

Het minst in de harten van het bruidspaar, dat de geheele handeling der inzegening uitsluitend als een

ceremonie scheen te beschouwen.

Eigenaardig trof het algemeen, de moeder van den bruidegom niet tegenwoordig te nen Men maakte ongegeneerd zijne glossen daarop, stak er den ge mede en fluisterde elkander ironische opmerkingen toe, terwijl het koor een koraal zong.

Wat zou ook de gasten van deze bruiloft weerhouden dat te doen? Zij waren toch met deelneming, uit trouwe vriendschap of warme belang stelling hierheen gekomen! De toekomst van het paar, dat daar den eed van trouw aflegde, was hun ™ " maakt onverschillig. Of zij gelukkig of ongelukkig werden wat ging het hun aan? — Wanneer zij in dit uur'als stoffage de salons der Barones vulden, dan

geschiedde dat alleen uit egoïstische beweegredenen.

Of uit nieuwsgierigheid, öf om de magen te^ stellen. De geheele zaak eens aan te; zien te onderzoeken hoe en wat de oorspronkelijkheid der „beroemde schrijfster" had tot stand gebracht, een goed diner gebruiken en voor ettelijken tijd een onderwerp te hebben voor de gesprekken, waaraan de spotzuc , fantasie en de scherpe tong de uitgebreidste grenzen geeft Men schoof en drong door de feestvertr^k^'. ^" zeide tot het jonge paar de schoonste uitdruk g en maakte opmerkingen achter hun rug,

Sluiten