Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij rijdt zelfs overdag uit, om nieuwe, buitengewone

inkoopen te doen. ..

Het Grieksche prieel, dat den laatsten tijd erg vewaarloosd werd en ten slotte verwelkt en dor de takken liet hangen, is door de zorg van den tuinman in ziin oude, welriekende heerlijkheid herrezen. D kostbare en onder tante Giulia's verzorging prachtig opgeschotene laurier-, mirte- en oranjeboomen liggen als rijshout op den mesthoop, omdat de schoone huisvrouw geen lust had ze te begieten. Den palmboomen en heerlijke stamrozen verging het niet veel beter

Waarom zou Daphne zich met die dingen aftobben. Zii had er ook vroeger geen vinger voor verroert. Als de bloemen verwelkten, konden er toch nieuwe aangeschaft worden. - Het punt van kosten was

haar volmaakt onverschillig.

Joël merkte de inspanning zijner vrouw met zeker leedvermaak op. Het amuseerde hem, als hij haar rekeningen zou kunnen aanbieden. Dan vierde z j wraakzucht een schitterende zegepraal Dit had j zich vast voorgenomen: van zijne inkomsten droeg hij voortaan geen penning meer bij, tot Daphne al de kosten van het huishouden minstens een jaar lang

^ Wat hii thans verdiende, had hij noodig voor zijne eigene behoeften. Wie met ontelbare aanspraken is opgegroeid, leert het niet meer, zich te beperken en 4-0 rekenen.

Toëls ij del, genotzuchtig hart had al lang naar nieuwe sterren uitgezien, sedert de zon Daphne zoo onhoudbaar verbleekend gezonken was. _

Hii ging zijn eigen weg en zocht opnieuw opwekking en prikkeling der zenuwen, om zijne matte, levensgeesten aan te vuren en tot een kunstmatige bezieling op te wekken, welke aan de Melusine den noodigen

gloed moest schenken. c,

Hii bereikte evenwel het tegendeel. Slapp ontzenuwder dan ooit, liet hij na een eenzamen nacht

Sluiten