Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEIDEN

HHHHHIII

I Uöd 202 5

0'

1%Ö J>.

Eleetrieiteit- en Gas-Maatschappij

.. DE VR1ES.& STEVENS

Oude Singel 196-198, LEIDEN.

TELEFOONNCinAER 116.

Aïdeeling Electriciteit.

Licht« en Krachtinstallaties, Aotoren, Bliksemafleiders, Schelleidingen, enz.

Mfdeeling Gas. Water en Stoom.

Gas-, Water- en iStoomleidingen, Baden, Closets, Komforen, Ornamenten, enz. CENTRALE VERWARMINGEN. □ □ □

VERTEGENWOORDIGERS VOOR LEIDEN VAN:

Osram en Volt Metaaldraadlampen. Sanitaire stofferende \?loerolie„Astra"

der Chem. fabriek ,,'t Gooi" te Hilversum.

Ketelwaterreinigingstoestellen

van HANS REISERT, G. m. b. H. te Keolen.

□-

/R. UNIv

BIBLIOTHEEK'

Sluiten