Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebr*?. K^uyt,

flieutue Rijn 61 Intere. Telef. 76

bEIDEN.

Idzenuaaren, Bouuuantikelen.

fllleenuenkoopeps van

IRIS DRKPflPIER

Iris Dakpapier uiordt gelegd als Hsphaltpapier, gespijkerd met Msphaltnagels en de naden bestre-« ken met IRIS-K'eefstof.

IS REUKSLtQOS.

Behoeft niet geteerd t« tiiorden.

Kan in alle kleuren geschilderd ulofden.

Oesehikt voor dekking van alle daken, ook zeer steile, zonder gevaar voor afloopen. Voor vlakke daken ouordt een bijzondere Kleefstof gebruikt. Prijs dezelfde.

Bevat noch teer noeh pek.

Isoleer middel voor vochtige muren.

Rollenlengte 20 JV1. Rollenbreedte 50 cJVI.

Prijs ongeveer 60 cent per M2Kleefstof 40 cent p. K-G. in v«n i, 3. s ? k.g.

Korting bij grootere afnamen.

fllleen verkrijgbaar bij volle rollen. Attesten en monsters op aanvrage.

Sluiten