Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEIDEN, September 1910.

L. S.

De feestcommissie uit de oud-leerlingen en leerlingen van hei Genootschap „Mathesis Scientiarum Genitrix" ter herdenking van het 125-jarig bestaan van voornoemd Genootschap heeft het genoegen TJ hierbij aan te bieden de officiëele jubileumuitgave.

Moge dit boel-je er toe bijdragen de feestelijke herdenking nog lang in aangename herinnering te doen blijven.

Aan allen die hebben medegewerkt aan de totstandkoming ervan onzen loelgemeenden dank!

DE FEESTCOMMISSIE.

Sluiten