Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■m

(jSesüiur van /iet {3('nootschap ^Jlïathesis 'Efcienüarum ÏJenitrix.

Dr. C. A. Crommelin, Voorzitter.

Prof'. Dr. J. P. Kuenen, Onder-Voorzitter.

M. van Wamelen, le Secretaris.

Prof. Dr. J. M. van Bemmelen, 2e Secretaris.

Mejuffr. A. E. Groli., Penningmeesteres.

P. Hoogenboom, C. I.

J. van Dam.

B. J. H. Haitink.

N. W. van Doesburgh.

G. L. Driessen.

L. van der Laan.

Sluiten