Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cfeestcommissie uil de (hul-leerlingen van .7/1

O. S. Knottneèus, Voorzitter.

P. J, Niesten, 2e Voorzitter.

H. H. Yekhülst, Secretaris.

J. A. Verhoog, 2e Secretaris.

J. Koene, Penningmeester.

A. A. Schreuder, 2e Penningmeester.

H. A. Blom.

D. yan Lith.

H. J. Planjer.

(jommissie van CBij stand.

W. Lezwijn. D. H. Terburgh.

H. Brouwer. P. Ligtvoet.

AV. J. WoESTEXBURG.

(jommissie uit de leerlingen van <jïï. y.-§.

A. J. M. Wagemans, Voorzitter.

C. J. G. E. Fraikin, Vice- Voorzitter.

J. D. Noest, le Secretaris.

L. AV. F. Keulemans, 2e Secretaris.

A. Hakkert, le Penningmeester.

C. v. d. AVilden, 2e Penningmeester.

A. J. Bavelaar.

C. F. J. Hollants.

N. L. Verhoog.

H. Th. yan der Starre.

A. L. Verhoog J.Azn.

Conimissie van Bijstand.

AV. Hess. G. Schurink.

AV. de Rooij. B. J. yan de StJGCHEL.

Sluiten