Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te i'/2 uur:

Optocht van Oud-Leerlingen

met muziek van bovengenoemd korps langs

Stationsweg, Steenstraat, Prinsessekade, Rapenburg, Steenschuur, Breestraat naar de Stadsgehoorzaal. De leerlingen van M. S. G. sluiten zich bij den Optocht aan.

Behalve de begroeting in de Stadszaal, zal aldaar het blijvend aandenken van de Oud-leerlingen, met een toespraak van den \ oorzitter, het Bestuur worden overhandigd.

'Ce 3^2 uur:

Optocht

vanaf de Stadszaal langs Breestraat, Hoogewoerd, 1 lantsoen naar „Musis Sacrum , (welwillend door het Bestuur \ oor de twee feestdagen afgestaan).

Van 4 6 uur:

Concert in den tuin van „jVIusis Sacrum" )

(loor het

6tafmuziekkorps van het 4e Regiment Infanterie. Directeur: de ficer Cö. van 6rp.

programma.

No. 1. „Hymenee" Grande Marche Nuptiale Alliek.

2. Ouverture „Marinarella , • £ ucnt.

3. Ungarische Tanz No. I Brahms.

4. „Gold und Silber" Walzer . . . Léhar.

5. Potpourri van de Operette „Die

Dollar Prinzessin" Fall.

6. „Toboggan" rémaux.

7. Fantasie van de Opera „Carinen" . Bizet-Coenen.

8. Maskerade Marsch (1910) . . . • van Erp.

*) De dames der Oud-Leerlingen, de leden van „Musis Sacrum en genoodigdeii hebben vrijen toegang tot dit Concert.

Vervolg zie blz. 19. □

16

Sluiten