Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Cc 6 uur:

Benvoudige huishoudelijke maaltijd

in „tn den Vergulden X3urh'\

den van elders gekomen Oud-Leerlingen, door de Commissie aangeboden.

's avonds te 8'/4 uur:

feestavond tn de groote zaai der Stadsgehoorzaal

door het

Variétégezelschap

onder leiding van den heer 6eorge van der ïüerf, ïmpressarto, Hmsterdam.

PROGRAMMA.

1. Marsch.

2. Ouverture.

3. FEESTLIED, te zingen door een koor van Jonge Dames.

4. Miss Betty Gray, English. Song and Dance.

5. The Muraldos Brothers, Oomic Juggling act.

6. Duo Wesselius. Enorm succès „Flora", Amsterdam.

7. Sorata Melachini! De man met de geheimzinnige

handen.

8. Orkest.

9. Maupie Staal! De veelzijdige humorist in zijn réper¬

toire, o. a. „Rotterdamsch Straattype !"

10. Charlton and Miss Marion! De beroemde excentriciteiten op muzikaal terrein.

P3S J£F==Eg]

pn pauze. ^

z. o. z.

19

Sluiten