Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dinsdag zo September.

Ce 11V2 uur:

Boottocht met muziek

en lunch aan boord,

over de Brasemer- en Kagermeeren. (Ligplaats der boot van de Maatschappij „de Volharding" aan de Steenstraat). Terugkomst te 31/, uur aan het Utrechtsche Veer.

jVIenu.

Vleescbnat in koppen. Garnalenpasteitjes.

Koude Ossenhaas met verschillende Groenten. Brood, Boter,

Kaas en Beschuit.

Ce 4 uur:

Concert in den tuin van „)Vïusi6 Sacrum"*)

welwillend aangeboden door

het Leidscb JMuziekgezelscbap „Orpbeus". Directeur: de fjcer X Vink.

*) De dames der Oud-Leerlingen, de leden van „Musis Sacrum" en van „Orpheus" en genoodigden hebben vrijen toegang tot dit Concert.

iz. O. z.

23

Sluiten