Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. A. VAN DIJK.

In de 79ste Algemeene Vergadering, September 1864, werd de Heer van Dijk tot bestuurslid gekozen; gedurende een jaar, 1869, was hij ook op vereerend verzoek zijner.medebestuurders waarnemend Directeur.

De Heer van Dijk is viermalen Voorzitter geweest n.1. 1875. 1885, 1886 en 1888 en was als zoodanig de Feestredenaar bij het Eeuwfeest van M. S. G. in 1885.

Van 1870—1902, dus twee en dertig jaar, de bestendige Voorzitter der Schoolcommissie van M. S. G. en zooals Prof. van Bemmelen het in 1905 zoo eigenaardig uitdrukte, steeds als opperstuurman aan het roer van M. S. G. om het onderwijs in goede banen te leiden en te houden.

In April 1891 toen hij 25 jaar Lid van het Bestuur was geweest op voorstel van Prot. van Bemmelen, benoemd tot het Lidmaatschap van Verdiensten.

Overleden te Amsterdam den lsten October 1908.

— □

80

Sluiten