Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BARTHOLOMEUS VAN DEN BROECK.

Kunstbeeldhouwer, onderwijzer, later ook Secretaris.

Een der zes oprichters van M. S. G. Geboren in 1760, Overleden in 1856, 96 jaar oud. Hij gaf ruim 50 jaar onbezoldigd teekenonderwijs. Bij het halve Eeuwfeest van M. S. Gr. werd hij door Z. M. Koning "Willem I, den beschermer van het Genootschap, tot Broeder van den Nederlandschen Leeuw benoemd.

Cl— — 3

40

Sluiten