Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus als een gewoon mensch beschouwen, de godsdienst als een mythe, de vergeving der zonden als een hersenschim , en het getuigenis door de Christenen afgelegd als een volkomen illusie, waaraan geen werkelijkheid ten grondslag ligt!

En toch beveelt Christus aan zijn volk van deze dingen te getuigen. Gij weet, getuigen moeten feiten aan het licht brengen en geen stellingen verkondigen; zij moeten vertellen wat zij weten, en niet wat zij denken of gelooven. God wil dat zijn volk getuigt van feiten, dat wil zeggen van zaken, die gebeurd zijn en die nog dagelijks gebeuren.

Hij wil ook dat wij goede getuigen zijn. Voor de aardsche rechtbank onderzoekt men nauwkeurig het karakter der getuigen. Als men twijfelt aan hun eerlijkheid, aan hun waarheidsliefde, verliest hun getuigenis veel van zijn waarde. Hoe noodig is het ook dat de getuigen van Christus getrouwe getuigen zijn! Hoe noodig is het dat zij duidelijk en getrouw Christus en Zijne waarheid voorstellen. Indien zij Hem slecht vertegenwoordigen, zullen zij ongetrouwe getuigen zijn eu zekerlijk zal eenige ziel door hunne schuld verloren gaan; er zal bloed aan hunne kleeding kleven! Afschuwelijke gedachte! Indien het reeds zoo slecht is van een mensch hier op aarde valschelijk te getuigen, wat moet het dan niet zijn God slecht te vertegenwoordigen! Eene bespotting te zijn van Jezus Christus en van Zijn godsdienst! Aan de wereld te zeggen: „ Zie mij aan, zie wat ik ben en wat ik doe, dit is de leer van Jezus Christus," en niet te doen wat Zijn wil is!

Sluiten